Monitorowany proces obróbki fotograficznej
Procesy chemiczne w naszym laboratorium są pod stała kontrolą!!!

Monitorowany proces chemiczny

obróbka w minilabach i wołarkach

Klient zlecając wywołanie negatywu lub wykonanie zdjęć w laboratorium fotograficznym liczy na wysoką jakość usługi. Dużo większe szanse na dobrą jakość, mają laboratoria fotograficzne korzystające z kontroli (monitoringu) procesu obróbki fotograficznej. Monitoring taki jest kosztowny i wymaga szeregu dodatkowych działań od laboratorium. Jeżeli laboratorium decyduje się korzystać z niego świadczy to o szczególnej dbałości o klientów i jakość wykonywanych usług.

Monitorowany proces obróbki fotograficznej to nic innego jak wywoływanie okresowo wzorcowych negatywów lub wzorców papieru fotograficznego odpowiednio w wołarce do filmów lub minilabie. Porównując wywołany test do wzorca fabrycznego (producenta filmów lub papieru) wiadome jest czy obróbka chemiczna w tym urządzeniu jest dobra czy nie. Stripy kontrolne (paski kontrolne) bo tak się nazywają te wzorce powinny być wywoływane okresowo i systematycznie. Umożliwi to nie tylko uzyskanie dobrej jakości lecz również zapewnia stabilność procesu w długim okresie czasu.

Monitoring minilabu:
- pozwala optymalnie ustawić proces naświetlania papieru
- jest bazą do uzyskania optmalnej kolorystyki zdjęć
- gwarantuje dobrą biel i czerń zgodną z możliwościami stosowanego papieru
- zapobiega wielu awariom gdyż dużo wcześniej wyłapuje się nieprawidłowości, awarie sprzetu, pomyłki
- w przypadku awarii minilabu pozwala szybciej stwierdzić czy problem leży po stronie obróbki chemicznej, po stronie papieru fotograficznego czy też po stronie układu naświętlającego lub błędów w oprogramowaniu urządzenia

Wszystkie nawet najbardziej zaawansowane minilaby w dalszym ciągu przystosowywane są do obróbki stripów kontrolnych. Wzorem dla laboratoriów fotograficznych mogą być laboratoria kinematograficzne, które reprezentują najwyższy poziom jakości i najbardziej zaawansowane metody kontroli procesu fotograficznego. Żaden producent filmowy nie odda negatywu do wywołania w laboratorium, w którym nie ma takiej kontroli. Warto więc z nich korzystać !

W naszym laboratorium fotograficznym systematycznie kontrolujemy procesy chemiczne zarówno w wywoływarce negatywów jak i w minilabie do odbitek. Ponadto cyklicznie sprawdzane są gęstości roztworów chemicznych co pozwala nam osiągnąć idealną jakość wywoływanych filmów i odbitek.
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ